เกี่ยวกับเรา

    ด้วยความมุ่งมั่น และประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัท มาชนะบิลดิ้ง จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจทางด้านสระว่ายน้ำแบบครบวงจร จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในธุรกิจด้านสระว่ายน้ำ
 
    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งในวันที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับด้วยการเลือกสรรอุปกรณ์ และวัสดุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมกับนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้กับงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ เป็นที่พอใจแก่ลูกค้า และผู้เป็นเจ้าของสระว่ายน้ำ ด้วยความยึดมั่นในหลักการที่จะนำเสนอแต่สิ่งที่มีคุณภาพ ด้วยราคาที่สมเหตุผลควบคู่ไปกับการบริหารหลังการขายด้วยความซื่อสัตย์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดถึงการยอมรับและความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา
 
    ข้าพเจ้าและทีมงาน รู้สึกขอบพระคุณในความกรุณาจากท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน และขอให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ของเราจะยึดมั่นในหลักการที่กล่าวมาแล้วตลอดไป
machana

พัชรี  แป้นเจริญ   
(กรรมการผู้จัดการ)